SSEntreprenad
         Vi bygger dina drömmar !


Vi är det lilla företaget med det breda
kunnandet.

Vår affärsidé är att vara ett kvalitets-
och miljöcertifierat entreprenadföretag
med verksamhet i StorStockholm.

Vi skall erbjuda kunden kompletta
tjänster från projektering till
färdig byggnad/anläggning.

Vår produktion skall ske med högt
ställda krav på kvalitet, miljö och
säkerhet genom väl utvecklade
kontrollplaner.

Ring 073-956 65 86         

SSEntreprenader, Avstyckningsvägen 12, 145 60 Norsborg, Tel: 073-956 65 86, Bank: Handelsbanken 028 974 158   besöksräknare